Skip to main content

Tracta el cuir o les pells amb solucions especials per assaonar-los. Omple el tanc amb la solució tànnica i hi introdueix una quantitat determinada de cuir o pells; engega la màquina per agitar la solució i l'atura al cap del temps necessari o quan considera que l'operació ha conclòs; n'extreu una mostra de cuir com a mostra i la fa bullir en aigua per veure si ha estat ben assaonada; torna a engegar la màquina si cal completar l'assaonament, i en retira el cuir i les pells un cop completada l'operació.

Es pot encarregar de tornar a assaonar el cuir o les pells per tornar-los el color que han perdut en sotmetre'ls a les operacions d'emblanquinament, tallament o altres tractaments.

Pot preparar la solució tànnica i les pells abans d'assaonar-les, es pot especialitzar en una mena d'assaonament determinada i pot ser designat en conseqüència.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.