Skip to main content

Estira, de vegades després de ser allisades, les pells de pèl ja assaonades . Passa les pells, un cop suavitzades i greixades, fregant-les a mà contra el cantell d'una fulla de metall fixa per engrandir-les i suavitzar el cuir , i estira la pell a mà o passant-la per una màquina automàtica.

Pot donar l'acabament a la pell estovant, copejant, raspallant o pentinant el pèl.

El clavador de pells es classifica en la rúbrica 792.60.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.