Skip to main content

820 — Treballadors de la talla de pedres, marbres i similars

    Els treballadors compresos en aquest grup primari treballen i poleixen granit, calcària, marbre, gres i altres pedres que s'han d'utilitzar en la construcció i l'ornamentació d'edificis, monuments i obres i amb altres finalitats. Ajusten i manegen les màquines que serveixen per tallar, serrar , igualar, suavitzar i polir les pedres; seleccionen i classifiquen blocs de pedra; confeccionen els patrons i en tracten els contorns sobre la pedra perquè sigui serrada, escalabornada, trepada i treballada altrament; ajusten i manegen els torns que serveixen per tallar i polir columnes, balustres i altres peces cilíndriques de pedra; graven en la pedra inscripcions en buit o en relleu, figures o motius decoratius sobre carreus o lloses i motius simples en blocs de pedra destinats a la construcció de monuments funeraris o commemoratius o al revestiment o l'ornamentació d'edificis, i acompleixen altres tasques afins.

    L'escultor es classifica en la rúbrica 161.20; el paleta i el marbrista (construccions), en el grup primari 951; el trepador de pedra que treballa en la pedrera mateixa es classifica en la rúbrica 712.20, i el gravador de pedres litogràfiques, en la rúbrica 924.15.