Skip to main content

632 — Treballadors forestals (llevat dels talladors i serradors)

    Les persones compreses en aquest grup primari vigilen i duen a terme les feines de conreu, conservació i explotació de forests. Dirigeixen i coordinen les feines de conreu, conservació i tala d'arbres; duen a terme diverses feines de repoblament; determinen l'emplaçament de la fusta aprofitable d'un bosc i n'estimen el volum; vigilen les feines per donar compliment a les disposicions sobre seguretat i cura; així mateix, exerceixen feines de vigilància per descobrir els incendis i participen en feines d'extinció, i acompleixen altres tasques anàlogues.