Skip to main content

(This text is not available in English.)

L'Enquesta de clima empresarial és una operació estadística que es realitza cada trimestre i que recull l'opinió dels representants d'establiments amb activitat a Catalunya sobre un conjunt de variables que incideixen en el desenvolupament econòmic de l'empresa per conèixer de manera ràpida la seva situació i evolució i anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic.

L'Idescat realitza aquesta operació estadística a Catalunya conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona mitjançant un conveni de col·laboració.

La informació que es demana en cada qüestionari correspon exclusivament a l'establiment, les dades d'identificació del qual apareixen a l'apartat inicial.

Al final de cada trimestre es demana informació referida a l'evolució del negoci respecte del trimestre immediatament anterior al de referència i les expectatives que té l'empresari amb vista al trimestre següent.

L'operació recull informació per a 5 sectors d'activitat diferents:

  • Indústria
  • Construcció
  • Comerç
  • Hostaleria
  • Resta de serveis

Per tal d'accedir al qüestionari, us heu d'identificar en aquesta pàgina amb el nom d'usuari i la contrasenya que s'indiquen al correu electrònic que heu rebut.

El termini per trametre el qüestionari del tercer trimestre de 2022 degudament emplenat finalitza el dia 6 d'octubre de 2022.

L'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona agraeixen la vostra col·laboració.

  • Idescat
  • Cambra de Comerç de Barcelona