Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2010
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   63,78   3.947,5   43,8   1,10,5
Per sexe:     
     Homes   70,79   2.156,7   -1,6   -0,1-0,4
     Dones   56,97   1.790,9   45,4   2,61,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   50,94   336,2   -11,7   -3,4-5,7
     De 25 a 54 anys   88,65   3.109,5   25,9   0,81,0
     De 55 anys i més   24,82   501,7   29,6   6,32,2
Ocupació   52,38   3.242,3   -1,6   0,0-1,3
Per sexe:     
     Homes   57,27   1.744,7   -21,1   -1,2-2,1
     Dones   47,65   1.497,6   19,6   1,3-0,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   30,96   204,4   -11,7   -5,4-9,0
     De 25 a 54 anys   74,14   2.600,9   -1,8   -0,1-0,7
     De 55 anys i més   21,62   437,1   12,0   2,8-0,4
Atur   17,86   705,2   45,4   6,99,4
Per sexe:     
     Homes   19,10   411,9   19,5   5,07,6
     Dones   16,37   293,2   25,9   9,711,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   39,22   131,9   0,0   0,0-0,1
     De 25 a 54 anys   16,36   508,7   27,7   5,810,5
     De 55 anys i més   12,88   64,6   17,6   37,525,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2010
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   60,25   23.377,1   151,7   0,70,4
Per sexe:     
     Homes   67,76   12.893,6   -61,0   -0,5-0,6
     Dones   53,01   10.483,5   212,7   2,11,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,34   1.981,6   -131,6   -6,2-7,8
     De 25 a 54 anys   85,97   18.644,1   186,8   1,01,1
     De 55 anys i més   21,59   2.751,4   96,4   3,62,6
Ocupació   48,13   18.674,9   -215,5   -1,1-2,0
Per sexe:     
     Homes   54,35   10.341,1   -209,7   -2,0-2,9
     Dones   42,14   8.333,8   -5,9   -0,1-0,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   25,96   1.134,8   -158,1   -12,2-13,4
     De 25 a 54 anys   69,97   15.172,5   -100,3   -0,7-1,3
     De 55 anys i més   18,58   2.367,6   43,0   1,80,3
Atur   20,11   4.702,2   367,2   8,511,7
Per sexe:     
     Homes   19,80   2.552,5   148,7   6,210,3
     Dones   20,51   2.149,7   218,5   11,313,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   42,73   846,8   26,6   3,21,4
     De 25 a 54 anys   18,62   3.471,7   287,3   9,013,7
     De 55 anys i més   13,95   383,7   53,4   16,220,5
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: