Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2011
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   64,06   3.963,3   52,5   1,31,3
Per sexe:     
     Homes   71,32   2.170,6   10,6   0,50,5
     Dones   57,02   1.792,7   41,9   2,42,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   52,35   343,5   1,7   0,50,5
     De 25 a 54 anys   89,04   3.118,8   18,7   0,60,6
     De 55 anys i més   24,70   501,0   32,1   6,86,8
Ocupació   51,93   3.213,0   2,0   0,10,1
Per sexe:     
     Homes   57,38   1.746,1   -0,8   0,00,0
     Dones   46,66   1.466,9   2,8   0,20,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   29,67   194,7   -11,2   -5,4-5,4
     De 25 a 54 anys   73,84   2.586,4   2,5   0,10,1
     De 55 anys i més   21,29   431,9   10,8   2,62,6
Atur   18,93   750,3   50,5   7,27,2
Per sexe:     
     Homes   19,56   424,5   11,5   2,82,8
     Dones   18,17   325,8   39,0   13,613,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   43,32   148,8   12,9   9,59,5
     De 25 a 54 anys   17,07   532,4   16,3   3,23,2
     De 55 anys i més   13,79   69,1   21,3   44,544,5
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2011
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   60,16   23.347,3   76,8   0,30,3
Per sexe:     
     Homes   67,50   12.841,7   -87,1   -0,7-0,7
     Dones   53,10   10.505,7   163,9   1,61,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   44,37   1.926,8   -137,4   -6,7-6,7
     De 25 a 54 anys   86,04   18.647,8   105,0   0,60,6
     De 55 anys i més   21,68   2.772,8   109,2   4,14,1
Ocupació   47,48   18.426,2   -226,7   -1,2-1,2
Per sexe:     
     Homes   53,59   10.196,5   -172,8   -1,7-1,7
     Dones   41,60   8.229,7   -53,8   -0,6-0,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   24,27   1.054,0   -169,5   -13,9-13,9
     De 25 a 54 anys   69,14   14.984,4   -131,2   -0,9-0,9
     De 55 anys i més   18,67   2.387,8   74,0   3,23,2
Atur   21,08   4.921,2   303,5   6,66,6
Per sexe:     
     Homes   20,60   2.645,2   85,8   3,43,4
     Dones   21,66   2.276,0   217,7   10,610,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,30   872,8   32,1   3,83,8
     De 25 a 54 anys   19,65   3.663,4   236,2   6,96,9
     De 55 anys i més   13,88   385,0   35,1   10,010,0
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: