Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 4t. trimestre del 2013
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,99   3.838,3   -49,4   -1,3-1,3
Per sexe:     
     Homes   68,63   2.035,3   -45,3   -2,2-2,1
     Dones   57,65   1.803,0   -4,1   -0,2-0,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   47,05   293,5   -6,7   -2,2-2,2
     De 25 a 54 anys   90,39   3.024,6   -50,1   -1,6-1,4
     De 55 anys i més   24,50   520,2   7,4   1,50,3
Ocupació   49,21   2.998,8   36,7   1,2-2,0
Per sexe:     
     Homes   53,33   1.581,7   14,0   0,9-2,8
     Dones   45,31   1.417,0   22,7   1,6-1,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   24,03   149,9   5,0   3,4-1,9
     De 25 a 54 anys   72,11   2.412,7   28,2   1,2-2,1
     De 55 anys i més   20,54   436,1   3,5   0,8-1,6
Atur   21,87   839,5   -86,1   -9,31,4
Per sexe:     
     Homes   22,29   453,6   -59,3   -11,60,3
     Dones   21,41   386,0   -26,8   -6,52,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,92   143,6   -11,7   -7,6-2,5
     De 25 a 54 anys   20,23   611,9   -78,3   -11,31,2
     De 55 anys i més   16,17   84,1   4,0   5,010,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 4t. trimestre del 2013
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,86   23.070,9   -289,5   -1,2-1,1
Per sexe:     
     Homes   66,05   12.415,6   -232,1   -1,8-1,7
     Dones   53,96   10.655,2   -57,5   -0,5-0,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   40,55   1.652,6   -71,9   -4,2-5,2
     De 25 a 54 anys   87,34   18.368,6   -290,5   -1,6-1,2
     De 55 anys i més   22,70   3.049,7   72,9   2,42,1
Ocupació   44,46   17.135,2   -204,2   -1,2-2,8
Per sexe:     
     Homes   49,51   9.306,8   -128,9   -1,4-3,0
     Dones   39,64   7.828,4   -75,3   -1,0-2,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   18,29   745,4   -33,6   -4,3-10,5
     De 25 a 54 anys   66,25   13.932,3   -189,9   -1,3-2,7
     De 55 anys i més   18,29   2.457,5   19,3   0,8-0,5
Atur   25,73   5.935,6   -85,4   -1,44,1
Per sexe:     
     Homes   25,04   3.108,8   -103,2   -3,22,4
     Dones   26,53   2.826,8   17,8   0,66,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   54,89   907,1   -38,5   -4,1-0,5
     De 25 a 54 anys   24,15   4.436,4   -100,5   -2,23,9
     De 55 anys i més   19,42   592,2   53,6   10,014,5
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: