Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,72   3.795,4   34,4   0,90,1
Per sexe:     
     Homes   66,98   1.995,4   18,7   0,90,2
     Dones   56,78   1.800,1   15,7   0,90,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   43,92   285,8   23,8   9,15,4
     De 25 a 54 anys   89,86   2.899,7   -13,0   -0,4-0,7
     De 55 anys i més   26,85   609,9   23,6   4,01,7
Ocupació   53,93   3.316,2   113,6   3,52,9
Per sexe:     
     Homes   59,04   1.758,9   57,1   3,42,7
     Dones   49,12   1.557,3   56,4   3,83,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   31,21   203,1   25,6   14,411,6
     De 25 a 54 anys   80,09   2.584,5   62,2   2,52,2
     De 55 anys i més   23,27   528,6   25,7   5,13,2
Atur   12,63   479,2   -79,2   -14,2-14,6
Per sexe:     
     Homes   11,85   236,5   -38,5   -14,0-14,2
     Dones   13,49   242,8   -40,8   -14,4-14,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   28,95   82,7   -1,8   -2,1-6,5
     De 25 a 54 anys   10,87   315,2   -75,3   -19,3-17,8
     De 55 anys i més   13,32   81,3   -2,1   -2,6-7,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,80   22.765,0   19,1   0,1-0,4
Per sexe:     
     Homes   64,57   12.159,8   -7,1   -0,1-0,3
     Dones   53,33   10.605,2   26,3   0,2-0,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   36,95   1.489,8   59,3   4,11,5
     De 25 a 54 anys   87,09   17.567,2   -173,8   -1,0-1,3
     De 55 anys i més   25,55   3.707,9   133,4   3,73,6
Ocupació   49,07   18.998,4   490,3   2,62,6
Per sexe:     
     Homes   54,91   10.339,2   267,3   2,72,7
     Dones   43,54   8.659,1   222,9   2,62,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   23,11   931,7   115,2   14,112,3
     De 25 a 54 anys   73,83   14.891,5   200,4   1,41,5
     De 55 anys i més   21,88   3.175,2   174,7   5,85,7
Atur   16,55   3.766,7   -471,1   -11,1-12,6
Per sexe:     
     Homes   14,97   1.820,6   -274,5   -13,1-13,9
     Dones   18,35   1.946,0   -196,7   -9,2-11,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   37,46   558,2   -55,7   -9,1-11,9
     De 25 a 54 anys   15,23   2.675,8   -374,1   -12,3-13,7
     De 55 anys i més   14,37   532,7   -41,3   -7,2-7,0
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.795,4 milers al quart trimestre del 2017, dada que es tradueix en un 0,9% per sobre del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 61,72%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.316,2 milers de persones ocupades, un 3,5% més que al quart trimestre del 2016. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 479,2 milers de persones, quantitat que reflecteix una variació interanual del -14,2%. La taxa d'atur és del 12,63%; per sexe, la dels homes és de l'11,85% i la de les dones del 13,49%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (28,95%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,8%, la d'ocupació del 49,07% i la d'atur del 16,55%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: