Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,85   3.792,3   15,8   0,4-0,1
Per sexe:     
     Homes   67,39   2.001,9   20,6   1,00,0
     Dones   56,64   1.790,4   -4,8   -0,3-0,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,90   296,9   15,8   5,64,2
     De 25 a 54 anys   89,57   2.888,3   -14,5   -0,5-0,7
     De 55 anys i més   26,86   607,1   14,5   2,40,9
Ocupació   54,09   3.316,6   92,7   2,92,6
Per sexe:     
     Homes   59,51   1.767,8   62,0   3,62,4
     Dones   49,00   1.548,9   30,7   2,02,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   32,01   207,0   16,3   8,610,7
     De 25 a 54 anys   80,17   2.585,4   66,2   2,62,1
     De 55 anys i més   23,19   524,2   10,1   2,02,6
Atur   12,54   475,6   -76,9   -13,9-14,7
Per sexe:     
     Homes   11,70   234,2   -41,4   -15,0-14,2
     Dones   13,49   241,5   -35,5   -12,8-15,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   30,26   89,8   -0,5   -0,6-7,8
     De 25 a 54 anys   10,49   302,9   -80,7   -21,0-17,4
     De 55 anys i més   13,66   82,9   4,3   5,5-8,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,92   22.780,9   -67,4   -0,3-0,5
Per sexe:     
     Homes   65,04   12.231,2   -10,9   -0,1-0,4
     Dones   53,13   10.549,8   -56,4   -0,5-0,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   40,04   1.610,0   66,4   4,30,7
     De 25 a 54 anys   86,69   17.498,3   -252,7   -1,4-1,4
     De 55 anys i més   25,41   3.672,6   119,0   3,33,6
Ocupació   49,27   19.049,2   521,7   2,82,6
Per sexe:     
     Homes   55,41   10.420,5   307,7   3,02,7
     Dones   43,45   8.628,7   213,9   2,52,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   25,64   1.030,8   134,5   15,011,7
     De 25 a 54 anys   73,66   14.869,7   224,2   1,51,5
     De 55 anys i més   21,78   3.148,6   162,8   5,55,6
Atur   16,38   3.731,7   -589,1   -13,6-13,0
Per sexe:     
     Homes   14,80   1.810,7   -318,7   -15,0-14,1
     Dones   18,21   1.921,1   -270,3   -12,3-12,0
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   35,97   579,1   -68,3   -10,5-12,7
     De 25 a 54 anys   15,02   2.628,6   -477,0   -15,4-14,2
     De 55 anys i més   14,27   524,0   -43,8   -7,7-6,9
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.792,3 milers al tercer trimestre del 2017, dada que es tradueix en un 0,4% per sobre del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 61,85%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.316,6 milers de persones ocupades, un 2,9% més que al tercer trimestre del 2016. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 475,6 milers de persones, quantitat que reflecteix una variació interanual del -13,9%. La taxa d'atur és del 12,54%; per sexe, la dels homes és de l'11,7% i la de les dones del 13,49%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (30,26%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,92%, la d'ocupació del 49,27% i la d'atur del 16,38%.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 26 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: