Peces de vestir, excepte de punt

Peces de vestir, excepte de punt. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Peces de vestir de cuir, ant i napa, excepte en doble faç i accessoris de vestir, barreteria i calçat 1411100005 41.555 unitats 7.342
Conjunts de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes 1412112008 s. e. .. s. e.
Jaquetes de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes 1412113006 93.218 unitats 971
Pantalons de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes 1412124003 502.953 unitats 4.216
Pantalons amb pitet de cotó o fibres químiques, de treball, per a homes 1412125000 s. e. .. s. e.
Conjunts i jaquetes de treball per a dones 141221 46.576 unitats 754
Conjunts de cotó o fibres químiques, de treball, per a dones 1412212003 s. e. .. s. e.
Jaquetes de cotó o fibres químiques, de treball, per a dones 1412213001 s. e. .. s. e.
Pantalons de cotó o fibres químiques, de treball, per a dones 1412224008 27.256 unitats 279
Altres tipus de roba de treball de cotó o fibres químiques, per a homes o nens (bates, granotes, guardapols, etc.) 1412301300 606.892 unitats 5.170
Altres tipus de roba de treball de cotó o fibres químiques, per a dones o nenes (davantals, bates, guardapols, etc.) 1412302308 191.288 unitats 1.869
Abrics, gecs, capes i articles similars per a homes o nens de gènere de punt 1413111008 s. e. .. s. e.
Anoracs, caçadores i armilles per a homes o nens de gènere de punt 1413112006 s. e. .. s. e.
Jaquetes (tipus americana) per a homes o nens de gènere de punt 1413123003 s. e. .. s. e.
Vestits i conjunts per a homes o nens de gènere de punt 1413126006 s. e. .. s. e.
Pantalons, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet i tirants per a homes o nens de gènere de punt 1413127004 5.491 unitats 53
Abrics, gecs, capes i articles similars per a dones o nenes de gènere de punt 1413131006 214.865 unitats 7.049
Anoracs, caçadores i armilles per a dones o nenes de gènere de punt 1413132004 s. e. .. s. e.
Jaquetes (tipus americana) per a dones o nenes de gènere de punt 1413143001 209.078 unitats 6.715
Vestits sastre i conjunts per a dones o nenes de gènere de punt 1413146004 29.391 unitats 1.092
Vestits per a dones o nenes de gènere de punt 1413147002 12.835.809 unitats 120.635
Faldilles i faldilles pantaló per a dones o nenes de gènere de punt 1413148000 2.010.820 unitats 34.108
Pantalons, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet i tirants per a dones o nenes de gènere de punt 1413149008 2.021.595 unitats 15.745
Impermeables, gavardines, abrics, capes, gecs i articles similars per a homes o nens, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat 1413211509 20.664 unitats 610
Anoracs, caçadores, armilles i articles similars (excepte els impregnats, recoberts o cautxutats) per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1413213009 23.170 unitats 589
Vestits o terns (fins i tot d'etiqueta: esmòquing, frac, jaqué) i conjunts, per a homes o nens, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat 1413220004 80.193 unitats 13.196
Jaquetes per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1413230003 82.713 unitats 2.304
Pantalons i bermudes de "denim" per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1413244206 s. e. .. s. e.
Pantalons, bermudes i calça curta de llana, per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1413244407 s. e. .. s. e.
Pantalons i bermudes de fibres químiques per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1413244500 s. e. .. s. e.
Pantalons i bermudes de cotó (excepte "denim") per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1413244805 127.580 unitats 3.278
Pantalons, calçons, pantalons curts i pantalons amb pitet i tirants, per a homes o nens, excepte de llana, cotó, fibres químiques i de punt 1413244908 s. e. .. s. e.
Pantalons curts de cotó o fibres químiques per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1413246009 s. e. .. s. e.
Impermeables, gavardines, abrics, capes, gecs i articles similars per a dones o nenes, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat 1413311505 1.018.479 unitats 44.865
Anoracs, caçadores, armilles i articles similars (excepte els impregnats, recoberts o cautxutats) per a dones o nenes, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat 1413313005 301.578 unitats 7.995
Vestits sastre i conjunts per a dones o nenes, excepte de gènere de punt i de cuir natural, artificial o regenerat 1413320000 74.287 unitats 3.127
Jaquetes per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413333003 844.803 unitats 29.702
Vestits i vestits-pantaló per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413347003 3.219.119 unitats 88.404
Faldilles i faldilles pantaló per dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413348001 1.073.567 unitats 13.562
Pantalons i bermudes de "denim" per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413354201 750.141 unitats 21.020
Pantalons i bermudes de cotó (excepte "denim") per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413354800 2.424.892 unitats 52.556
Pantalons i bermudes de llana o fibres químiques per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413354903 554.363 unitats 11.894
Pantalons amb pitet de cotó per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413355103 s. e. .. s. e.
Pantalons curts de cotó per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413356101 s. e. .. s. e.
Pantalons amb pitet de llana, pèl fi o fibres químiques (excepte de treball) i pantalons curts de llana o pèl fi, per a dones i nenes, excepte de gènere de punt 1413356302 s. e. .. s. e.
Pantalons curts de fibres químiques per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1413356500 s. e. .. s. e.
Pantalons, calçons i pantalons amb pitet i tirants, per a dones i nenes, de matèries tèxtils, excepte de cotó, llana o pèl fi, fibres químiques i de gènere de punt 1413356908 32.312 unitats 354
Camises i polos per a homes o nens de gènere de punt 1414110008 372.807 unitats 3.799
Calçotets per a homes o nens de gènere de punt 1414122003 3.570.497 unitats 13.912
Camises de dormir i pijames per a homes o nens de gènere de punt 1414123001 558.054 unitats 7.313
Bates i barnussos per a homes o nens de gènere de punt 1414124009 s. e. .. s. e.
Camises, bruses i polos per a dones o nenes de gènere de punt 1414131004 9.841.859 unitats 64.754
Calces per a dones o nenes de gènere de punt 1414142001 16.513.025 unitats 36.840
Camises de dormir i pijames per a dones o nenes de gènere de punt 1414143009 833.584 unitats 11.763
Barnussos, bates de llenceria, bates, etc., per a dones o nenes, de gènere de punt 1414144007 84.629 unitats 1.690
Enagos i combinacions 1414145004 s. e. .. s. e.
Camises per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1414210003 152.134 unitats 1.835
Calçotets, pijames, samarretes i bates, per a homes o nens, excepte de gènere de punt 141422 177.883 unitats 1.086
Calçotets per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1414222008 s. e. .. s. e.
Camises de dormir i pijames per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1414223006 s. e. .. s. e.
Samarretes, barnussos, bates i articles similars per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1414224004 s. e. .. s. e.
Camises i bruses per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1414230001 3.704.207 unitats 69.145
Camises de dormir i pijames per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1414243004 107.352 unitats 1.087
Enagos i combinacions per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1414245009 s. e. .. s. e.
Bates, barnussos, bates de llenceria, calces i samarretes interiors, de cotó, per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1414246007 42.272 unitats 710
Bates, barnussos, bates de llenceria, calces, samarretes i altres articles similars de fibres químiques, per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1414248003 s. e. .. s. e.
Bates, barnussos, bates de llenceria, calces, samarretes i similars d'altres matèries tèxtils (excepte de cotó i fibres químiques), per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1414248907 s. e. .. s. e.
Sostenidors 1414253003 660.372 unitats 6.014
Faixes, faixes calça i faixes sostenidor 1414255008 197.654 unitats 2.174
Tirants, lligacames i articles similars, amb els components (incloses les de sostenidors i faixes) 1414257004 s. e. .. s. e.
Samarretes de punt, d'ús masculí i femení 1414300000 25.561.053 unitats 159.148
Serveis de confecció (brodats, tallada, planxada i similars) 1419000996 .. .. 28.604
Peces i complements de vestir per a bebès amb una estatura <= als 86 cm, de gènere de punt, excepte gorretes 1419110007 .. .. 9.983
Roba d'esport (d'entrenament) de gènere de punt, inclou xandalls 1419121004 3.395.653 unitats 30.767
Vestits i pantalons de bany per a homes o nens de gènere de punt 1419124008 290.764 unitats 3.502
Vestits i pantalons de bany per a dones o nenes de gènere de punt 1419125005 2.780.428 unitats 33.638
Altres peces de vestir (de treball, professionals, de dansa, teatre, etc.) de gènere de punt 1419129007 s. e. .. s. e.
Guants, mitenes i manyoples de gènere de punt (inclou impregnats, recoberts o revestits de cautxú o plàstic) 1419130005 612.230 parells 1.095
Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, mantellines, bufandes i vels, de gènere de punt 1419193003 5.688.825 unitats 29.986
Altres complements de vestir (fins i tot corbates) i components de peces i complements de vestir, de gènere de punt, excepte guants, manyoples, xals, fulards, bufandes, mantellines i vels 1419196006 .. .. 783
Peces i complements de vestir per a bebès amb una estatura <= als 86 cm (excepte les gorretes, bolquers i articles similars), excepte de gènere de punt 1419215001 .. .. 1.529
Xandalls, conjunts de fúting i altres peces de vestir tèxtils (armilles, togues, regionals, teatre, etc.) per a homes o nens, ncaa, excepte de gènere de punt 1419221009 303.444 unitats 4.254
Xandalls, conjunts de fúting i altres peces de vestir tèxtils (armilles, togues, regionals, teatre, etc.) per a dones o nenes, ncaa, excepte de gènere de punt 1419222007 109.394 unitats 1.854
Vestits i pantalons de bany per a homes o nens, excepte de gènere de punt 1419224003 50.838 unitats 706
Vestits de bany per a dones o nenes, excepte de gènere de punt 1419225000 s. e. .. s. e.
Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, mantellines, bufandes i vels, excepte de seda natural o de rebuigs de seda i de gènere de punt 1419233302 49.056 unitats 683
Xals, mocadors per al coll, passamuntanyes, mantellines, bufandes i vels de seda natural o de rebuigs de seda, excepte de gènere de punt 1419233805 s. e. .. s. e.
Corbates i llaços similars, excepte de seda natural o de rebuigs de seda i de gènere de punt 1419235307 s. e. .. s. e.
Corbates i llaços similars de seda natural o de rebuigs de seda, excepte de gènere de punt 1419235800 342.996 unitats 1.635
Guants i similars, excepte de gènere de punt 1419237005 s. e. .. s. e.
Complements de vestir de matèries tèxtils ncaa, excepte de xals, mocadors de coll i bufandes, corbates i llaços, guants i similars, sostenidors, faixes i cotilles, tirants i lligacames, de punt 1419239600 .. .. 15.245
Cinyells, cinturons i bandoleres de cuir natural, artificial o regenerat 1419318001 1.386.428 unitats 41.838
Peces de vestir de teixits especials (impregnats, de feltre o amb tela sense teixir) 1419320007 s. e. .. s. e.
Barrets i altres lligadures d'altres matèries tèxtils per peces (de punt, de feltre, de punta, boines, gorres, xarxes per als cabells, militars, etc.) 1419427007 803.019 unitats 5.437
Altres barrets i lligadures, de pelleteria natural, de plomes, flors i cuirs (excepte de cautxú o plàstic i cascos de seguretat); dessuadores, folres, fundes, armadures, viseres i barballeres per a barreteria 1419430001 s. e. .. s. e.
Peces i complements de vestir de pelleteria, excepte barrets 1420103000 .. .. 2.871
Total venda de productes de la branca 1.109.133
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 141 i 142 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)