Cuirs i pells, preparats, adobats o acabats

Cuirs i pells, preparats, adobats o acabats. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Pells amb pèl, adobades, senceres, de xai sense unir: doble faç 1511103011 s. e. .. s. e.
Pells amb pèl, adobades, senceres, de xai sense unir: altres, excepte de doble faç 1511103020 s. e. .. s. e.
Pells amb pèl, adobades, senceres, de conill o llebre sense unir 1511103039 2.148.788 unitats 2.982
Altres pells amb pèl, adobades, excepte de xai, conill o llebre 1511105007 s. e. .. s. e.
Cuirs i pells acamussats (fins i tot l'acamussat combinat a l'oli) 1511210002 s. e. .. s. e.
Cuirs i pells envernissats, revestits, metal·litzats (*) 1511220001 621.500 16.850
Cuirs i pells depilats de boví, sencers (*) 1511310008 s. e. .. s. e.
Cuirs i pells depilats de boví, dividits (*) 1511320007 26.167.128 kg 127.673
Cuirs i pells depilats d'oví, simplement adobats, excepte el cuir acamussat (*) 1511413007 s. e. .. s. e.
Cuirs i pells depilats d'oví, adobats amb una altra preparació, excepte el cuir envernissat, revestit o metal·litzat (*) 1511415002 687.851 14.893
Cuirs i pells depilats de cabrum, adobats amb una altra preparació, excepte el cuir envernissat, revestit o metal·litzat (*) 1511425001 s. e. .. s. e.
Cuirs i pells depilats d'altres animals (*) 1511510006 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 224.645
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la classe 1511 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)