Pasta de paper, paper i cartó

Pasta de paper, paper i cartó. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Altres pastes mecàniques i semiquímiques de fusta; de matèries cel·lulòsiques diferents de la fusta (de línters, de papers vells, de draps, palla, espart, etc.) (*) 1711140003 s. e. .. s. e.
Paper i cartó fets a mà (full per full) 1712120003 s. e. .. s. e.
Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes de fibres procediment mecànic, pes >= a 40 g/m², però <= a 150 g/m², en bobines 1712143501 s. e. .. s. e.
Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes de fibres procediment mecànic i pes >= a 40 g/m², però <= a 150 g/m², en fulls 1712143909 s. e. .. s. e.
Altres papers i cartons per a escriptura, impressió i cintes perforades, amb un contingut <= al 10% en pes constituït per fibres obtingudes per procediment mecànic i pes > a 150 g/m² 1712145000 s. e. .. s. e.
Paper arrissat tipus tissú i napa de fibres de cel·lulosa d'ús domèstic o sanitari, en rotlles de més de 36 cm d'ample o en fulls rectangulars sense plegar amb almenys un costat de més de 36 cm i un pes no superior a 25 g/m² per capa 1712205505 71.196 tones 65.455
Paper i cartó testliner, de pes <= a 150 g/m², en bobines o fulls 1712352007 s. e. .. s. e.
Paper i cartó testliner, de pes > a 150 g/m², en bobines o fulls 1712354003 s. e. .. s. e.
Altres papers kraft de pes <= a 150 g/m² 1712416007 s. e. .. s. e.
Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni recobrir, de pes <= a 150 g/m² 1712424001 78.916 tones 40.899
Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni recobrir, de pes > a 150 g/m², però < a 225 g/m² 1712426006 s. e. .. s. e.
Altres tipus de paper i cartó sense estucar ni recobrir, de pes >= a 225 g/m² 1712428002 s. e. .. s. e.
Paper i cartó de filtre 1712433002 s. e. .. s. e.
Paper de fumar no retallat 1712440007 s. e. .. s. e.
Cartó gris sense revestir 1712511001 s. e. .. s. e.
Altres tipus de cartó sense revestir 1712591003 s. e. .. s. e.
Paper i cartó arrissat, plegat, gofrat o perforat 1712720001 s. e. .. s. e.
Paper i cartó estucat, per escriure, <= al 10% en pes de fibres mecàniques 1712733603 s. e. .. s. e.
Papers i cartons autoadhesius 1712773308 s. e. .. s. e.
Papers i cartons engomats, excepte els autoadhesius 1712773506 s. e. .. s. e.
Papers i cartons recoberts, de plàstic, blanquejats, de pes > a 150 g/m² 1712775501 s. e. .. s. e.
Altres tipus de papers i cartons recoberts, de plàstic 1712775909 11.174 tones 16.186
Altres tipus de papers i cartons, buates i napes de cel·lulosa, estucats, recoberts, impregnats o revestits en la superfície o impresos (ratllats, etc.) 1712778009 11.994 tones 49.192
Papers i cartons multicapes estucats, amb només una capa exterior blanquejada 1712795509 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 1.100.329
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 171 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)