Vidre i productes de vidre

Vidre i productes de vidre. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Plaques i fulls sense armar de vidre colat o laminat, fins i tot amb una capa absorbent, reflectora o antireflectora, però sense treballar d'una altra manera 2311111005 259.711 6.246
Fulls i perfils armats de vidre colat o laminat, fins i tot amb una capa absorbent, reflectora o antireflectora, però sense treballar d'una altra manera 2311113001 26.286 kg 437
Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, amb capa antireflectora 2311121206 s. e. .. s. e.
Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, amb capa absorbent o reflectora, de gruix < = a 3,5 mm 2311121407 s. e. .. s. e.
Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, amb capa absorbent o reflectora, de gruix > a 3,5 mm 2311121709 4.457.657 25.454
Planxes sense armar de vidre flotat, escalabornat o polit, acolorides en massa, opacificades, xapades o simplement desbastades o en plaqué 2311123000 s. e. .. s. e.
Llunes de vidre flotat, escalabornat o polit sense armar i les armades, excepte les llunes amb capa antireflectora, amb capa absorbent o reflectora i les acolorides en massa, opacificades o simplement les desbastades 2311129007 58.038 1.691
Vidre òptic corbat, bisellat, gravat, trepat, esmaltat o treballat d'altres maneres, però sense emmarcar o combinar amb altres matèries 2312115004 s. e. .. s. e.
Vidre corbat, bisellat, gravat, trepat, esmaltat o treballat d'altres maneres, però sense emmarcar o combinar amb altres matèries, excepte el vidre òptic 2312119006 7.427.662 kg 9.860
Vidre de seguretat trempat per a vehicles automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles 2312121002 s. e. .. s. e.
Vidre de seguretat trempat, excepte per a automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles 2312123008 384.534 10.362
Vidre de seguretat format per fulls encolats per a vehicles automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles 2312125003 s. e. .. s. e.
Vidre de seguretat format per fulls encolats, excepte per a automòbils, aeronaus, vaixells i altres vehicles 2312127009 420.931 26.177
Vidrieres aïllants de parets múltiples 2312133007 1.012.190 45.045
Miralls de vidre, retrovisors per a vehicles 2312135002 s. e. .. s. e.
Miralls de vidre, amb marc o sense, excepte retrovisors per a vehicles 2312139004 1.371.359 kg 2.392
Recipients obtinguts a partir d'un tub de vidre, excepte els pots per esterilitzar 2313112009 s. e. .. s. e.
Ampolles de vidre acolorit, de capacitat < a 2,5 litres per a productes alimentaris i begudes, excepte ampolles folrades de cuir natural o artificial i els biberons 2313115002 1.170.425 mil unitats 141.843
Altres recipients de vidre de capacitat < a 2,5 litres per al transport o envasament, excepte productes alimentaris i begudes, productes farmacèutics i obtinguts d'un tub de vidre 2313118006 84.433 mil unitats 26.482
Articles de vidre buit per beure, de cristall al plom fets a mà, excepte vitroceràmica 2313122008 s. e. .. s. e.
Serveis al vidre (metal·litzat d'ampolles per a begudes i similars) 2313900996 .. .. 5.876
Blens de filaments continus de fibra de vidre, excepte els ròvings 2314115000 s. e. .. s. e.
Napes, matalassos i plafons de fibra de vidre, sense teixir 2314125009 s. e. .. s. e.
Altres manufactures de fibra de vidre, de fibres no tèxtils a l'engròs, en flocs i aïllants per a aïllament de canonades i similars 2314129706 4.546 kg 236
Vidre en massa, excepte en pols, grànuls o escates 2319111008 s. e. .. s. e.
Tubs de vidre sense treballar (inclosos aquells a la massa dels quals s'ha afegit material fluorescent), excepte aquells amb revestiment interior de material fluorescent 2319115009 s. e. .. s. e.
Articles de vidre per a laboratori, higiene i farmàcia; ampolles de vidre 231923 .. .. 6.113
Articles de vidre per a laboratori, higiene i farmàcia, fins i tot els vidres graduats 2319233007 s. e. .. s. e.
Ampolles de vidre per a transport i envasament 2319235002 s. e. .. s. e.
Components de vidre per a làmpades i aparells elèctrics d'enllumenat 2319240002 s. e. .. s. e.
Cubs, daus i articles similars de vidre per a decoració, vidre per a senyalització i elements d'òptica de vidre sense treballar òpticament 2319264002 s. e. .. s. e.
Articles de gra de vidre (incloses granadures, perles i pedres d'imitació); ulls de vidre (excepte pròtesis); estatuetes d'ornament; microesferes de vidre de diàmetre < = a 1 mm 2319267005 s. e. .. s. e.
Altres articles de vidre ncaa 2319269001 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 532.303
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 231 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)