Aparells domèstics

Aparells domèstics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Mantes elèctriques 2751140007 s. e. .. s. e.
Ventiladors de taula, peu, paret, finestra, sostre o teulada, amb motor elèctric incorporat de potència <= a 125 W 2751153000 s. e. .. s. e.
Campanes aspirants per a extracció i reciclatge en què el cantó horitzontal més gran sigui <= a 120 cm 2751158009 65.288 unitats 18.737
Altres aspiradores amb motor elèctric incorporat 2751212507 s. e. .. s. e.
Trituradores i mescladores d'aliments; espremedores de fruites i llegums amb motor elèctric incorporat 2751217000 s. e. .. s. e.
Altres aparells electromecànics d'ús domèstic 2751219006 s. e. .. s. e.
Màquines d'afaitar i aparells de depilar i tallar el cabell amb motor elèctric incorporat 2751220004 s. e. .. s. e.
Aparells electrotèrmics per a la cura dels cabells o per eixugar les mans; planxes elèctriques 275123 175.446 unitats 11.707
Assecadors per al cabell elèctrics 2751231001 s. e. .. s. e.
Aparells elèctrics per a la cura del cabell, inclosos els onduladors i arrissadors, excepte assecadors, fins i tot de casc 2751233007 s. e. .. s. e.
Aparells electrotèrmics d'eixugar les mans 2751235002 s. e. .. s. e.
Aparells per a la preparació de cafè o de te 2751243006 s. e. .. s. e.
Altres aparells electrotèrmics d'ús domèstic (inclou fregidores) 2751249003 s. e. .. s. e.
Altres escalfadors elèctrics d'aigua (inclosos els d'immersió) 2751256008 s. e. .. s. e.
Radiadors elèctrics de circulació de líquids, per convecció i escalfadors o estufes amb ventilador elèctric incorporat 2751265009 s. e. .. s. e.
Altres radiadors elèctrics 2751269001 s. e. .. s. e.
Plaques de cuina elèctriques, fogonets i plaques de cuina d'ús domèstic (fins i tot les taules de cocció) 2751283002 s. e. .. s. e.
Resistències elèctriques escalfadores, excepte de carboni 2751290007 374.127 kg 15.052
Components d'enceradores, trituradores i altres d'electromecàniques d'ús domèstic, excepte aspiradors 2751303006 s. e. .. s. e.
Components d'aparells electrodomèstics, excepte frigorífics, rentavaixelles, rentadores, ventiladors i campanes aspirants 2751307007 .. .. 14.406
Aparells no elèctrics de cocció i escalfaplats, de combustibles líquids o sòlids, de fosa, de ferro, o d'acer o coure, de qualsevol combustible 2752119009 s. e. .. s. e.
Electrodomèstics que funcionin amb gas, de ferro o d'acer, inclosos escalfadors, graelles, fogons i brasers de gas i altres combustibles, radiadors, excepte cuines i escalfaplats 2752123404 s. e. .. s. e.
Electrodomèstics que funcionin amb combustible sòlid, de ferro o acer, inclosos escalfadors, graelles, fogons i brasers, excepte cuines i escalfaplats 2752127002 15.439 unitats 12.508
Generadors o distribuïdors no elèctrics d'aire calent ncaa, de ferro o d'acer 2752130006 s. e. .. s. e.
Components de ferro o acer d'estufes, fogons, graelles, cuines, barbacoes, brasers, cremadors, escalfaplats i aparells domèstics no elèctrics similars 2752200004 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 128.958
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 275 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)