Vaixells i embarcacions, locomotores, aeronaus i altres materials de transport

Vaixells i embarcacions, locomotores, aeronaus i altres materials de transport. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Transbordadors per al transport de persones 3011215001 s. e. .. s. e.
Vaixells de pesca (pesquers), excepte de pesca esportiva 3011313002 s. e. .. s. e.
Vaixells remolcadors i empenyedors 3011320007 s. e. .. s. e.
Vaixells far, vaixells bomba i pontons grua, per a basament, dics flotants i altres vaixells (inclosos els de salvament), excepte vaixells dragues 3011335005 s. e. .. s. e.
Altres estructures flotants, generalment fixes (balses, dipòsits, caixes flotants, fins i tot d'amarrada, boies, balises) 3011500007 s. e. .. s. e.
Serveis d'equipament de vaixells, plataformes i artefactes flotants, excepte d'esbarjo, d'esport o de guerra 3011920003 s. e. .. s. e.
Embarcacions inflables d'esbarjo i esportives 3012120004 s. e. .. s. e.
Embarcacions d'esbarjo i esportives amb motor, de longitud <= a 7,5 m, excepte els forabord 3012193010 s. e. .. s. e.
Embarcacions d'esbarjo i esportives amb motor, de longitud > a 7,5 m, però < a 12 m, excepte els forabord 3012193029 s. e. .. s. e.
Embarcacions d'esbarjo i esportives amb motor, de longitud >= a 12 m, excepte els forabord 3012193038 s. e. .. s. e.
Automotors i tramvies amb motor, excepte els vehicles de manteniment o de serveis de les vies fèrries o similars 3020200004 s. e. .. s. e.
Vagons de viatgers, furgons d'equipatge, correu i altres especials per a vies fèrries, excepte de manteniment i servei 3020320008 s. e. .. s. e.
Components de vehicles per a vies fèrries o similars 3020403009 .. .. 147.346
Components d'aparells mecànics (fins i tot electromecànics) de senyalització, seguretat, control o comandament per a vies fèrries o similars, carreteres, vies fluvials, àrees o parcs d'estacionament, ports, aeroports i similars 3020406020 s. e. .. s. e.
Globus, dirigibles, planadors, ales delta i altres aparells de navegació aèria que no s'hagin projectat per a propulsió amb motor, d'ús civil 3030200003 s. e. .. s. e.
Serveis de recondicionament d'helicòpters, d'ús civil 3030605009 s. e. .. s. e.
Motocicletes i ciclomotors amb motor d'èmbol alternatiu de combustió interna de cilindrada < = a 50 cm³ 3091110009 s. e. .. s. e.
Motocicletes i ciclomotors amb motor d'èmbol alternatiu de combustió interna de cilindrada > a 50 cm³, però < = a 250 cm³ 3091120017 5.419 unitats 23.767
Motocicletes i ciclomotors amb motor d'èmbol alternatiu de combustió interna de cilindrada > a 250 cm³ 3091120026 s. e. .. s. e.
Motocicletes i ciclomotors, motocicletes amb pedals i sidecars (inclou bicicletes elèctriques), excepte motocicletes i ciclomotors amb motor d'èmbol alternatiu de combustió interna 3091130007 12.187 unitats 45.227
Components i accessoris de motocicletes, ciclomotors i sidecars 3091200005 .. .. 72.315
Bicicletes i altres vehicles (fins i tot els tricicles de repartiment), sense motor 3092100008 34.680 unitats 989
Cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb discapacitat (caminadors i similars), sense mecanisme de propulsió 3092203007 s. e. .. s. e.
Cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb discapacitat (caminadors i similars), amb mecanisme de propulsió 3092209004 s. e. .. s. e.
Quadres i forquilles de bicicletes 3092301007 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de bicicletes i altres vehicles similars sense motor, excepte quadres i forquilles i aparells d'enllumenat o de senyalització visual utilitzats en bicicletes 3092306006 .. .. 9.604
Components i accessoris de cadires de rodes i altres vehicles per a persones amb discapacitat 3092307004 .. .. 10.771
Carrets per a nens 3092403008 s. e. .. s. e.
Components de carrets per a nens 3092405003 s. e. .. s. e.
Altres vehicles no automòbils, fins i tot les vagonetes industrials, carretons, carrets d'anar a comprar, carrets portaequipatges, carretons tremuja i bosses de pals de golf 3099100003 110.820 unitats 3.426
Total venda de productes de la branca 664.933
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 301 a 303 i 309 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn