Mobles

Mobles. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Serveis al moble (envernissament, entapissament, lacat i similars) 3100000996 .. .. 11.212
Seients giratoris d'alçada ajustable, excepte d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, i butaques de perruqueria 3100115006 53.191 unitats 4.464
Seients entapissats amb una carcassa de metall, excepte els giratoris, d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, butaques de perruqueria o similars i per a vehicles de motor o aeronaus 3100117002 109.315 unitats 27.760
Seients no entapissats amb una carcassa de metall, excepte els giratoris, d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, butaques de perruqueria o similars i per a vehicles de motor o aeronaus 3100119008 139.362 unitats 9.560
Seients transformables en llit, excepte material d'acampar o de jardí 3100121004 s. e. .. s. e.
Seients de rotang, de vímet, bambú o matèries similars 3100123000 s. e. .. s. e.
Seients amb una carcassa de fusta, entapissats, fins i tot els tresillos, excepte els giratoris 3100125005 107.933 unitats 29.005
Seients amb una carcassa de fusta, no entapissats, excepte els giratoris 3100129007 31.985 unitats 1.277
Altres seients ncaa (de plàstic i similars) 3100130005 442.766 unitats 14.022
Components de seients 3100140004 .. .. 2.127
Components de metall de mobles, excepte d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, de seients i de butaques de perruqueria 3100203007 .. .. 9.316
Components de fusta de mobles, excepte d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari i de seients 3100205002 .. .. 55.046
Components de mobles, excepte de fusta o metall, d'ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari, de seients i de butaques de perruqueria 3100209004 .. .. 6.515
Mobles metàl·lics d'oficina, excepte taules que tenen maquinària per dibuixar o automàtiques 3101110005 371.785 unitats 27.311
Altres mobles de fusta d'oficina 3101120004 171.353 unitats 23.274
Altres mobles de fusta d'establiments comercials i magatzems 3101130003 579.255 unitats 43.255
Altres mobles de cuina 3102100004 351.095 unitats 27.279
Somiers, fins i tot els marcs de fusta o metall amb molles o tela metàl·lica, els sòcols sense entapissar amb llistons de fusta i els divans i canapès (somiers de tapisser, fins i tot els de llistons de fusta) 3103110001 106.228 unitats 8.395
Matalassos de cautxú cel·lular, fins i tot amb sòcol metàl·lic, excepte matalassos d'aigua i matalassos pneumàtics 3103123004 9.213 unitats 2.184
Matalassos de plàstic cel·lular, fins i tot amb sòcol metàl·lic, excepte matalassos d'aigua i matalassos pneumàtics 3103125009 53.378 unitats 5.554
Matalassos de molles metàl·liques, excepte de cautxú o plàstic cel·lular 3103127005 65.186 unitats 13.141
Matalassos, excepte de molles, de cautxú o plàstic cel·lular, d'aigua i pneumàtics 3103129001 145.645 unitats 19.893
Altres mobles metàl·lics ncaa 3109110008 11.060.452 kg 164.519
Altres mobles de fusta per a dormitori, excepte per encastar, sòcols de matalassos, llums elèctrics, miralls de peu i seients 3109123001 218.882 unitats 69.155
Altres mobles de fusta per a menjadors i sales d'estar, excepte miralls de peu i seients 3109125006 153.565 unitats 24.026
Altres mobles de fusta (bany, jardí, esglésies, escoles i altres) ncaa 3109130006 246.711 unitats 36.592
Altres mobles de plàstic 3109143009 958.123 unitats 20.589
Altres mobles d'altres matèries (rotang, vímet, bambú i similars) 3109145004 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 658.424
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 31 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)