Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Energia elèctrica d'origen tèrmic ordinària (produïda a partir de combustibles fòssils, biomassa o residus) de centrals PCCE (producció combinada de calor i electricitat) (*) 3511102091 12.138.960 mil kWh 942.754
Energia elèctrica d'origen tèrmic ordinària (produïda a partir de combustibles fòssils, biomassa o residus), excepte de centrals PCCE (*) 3511103099 233.322 mil kWh 19.311
Energia elèctrica d'origen nuclear (produïda per centrals nuclears) (*) 3511105094 s. e. .. s. e.
Energia hidroelèctrica (produïda per centrals hidroelèctriques) (*) 3511107292 3.904.959 mil kWh 206.179
Energia elèctrica d'origen eòlica (produïda mitjançant turbines eòliques) (*) 3511107398 2.429.724 mil kWh 178.798
Energia elèctrica d'origen solar (produïda mitjançant cèl·lules fotovoltaiques) (*) 3511107596 268.559 mil kWh 94.211
Calor de central calorífica (produïda a partir de combustibles fòssils, biomassa o residus), excepte procedent de centrals de PCCE (*) 3530110392 s. e. .. s. e.
Calor de central calorífica (produïda a partir de combustibles fòssils, biomassa o residus) procedent de centrals PCCE (*) 3530110799 9.653 terajoules 60.531
Altres tipus de calor (recuperació de calor residual, calor resultant de processos químics i altres) (*) 3530110998 329 terajoules 3.242
Total venda de productes de la branca 2.768.271
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 353 i les classes 3515 a 3519 i 3521 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)