Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 167,5 153,1 320,6
De 20 a 24 anys 202,4 189,6 392,0
De 25 a 54 anys 1.614,7 1.622,1 3.236,9
De 55 anys i més 1.083,2 1.289,4 2.372,6
Total 3.067,9 3.254,2 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.