Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Agricultura 24,2 5,1 29,3
Indústria 370,9 189,7 560,6
Construcció 140,5 12,2 152,7
Serveis 947,6 1.255,8 2.203,3
Total 1.483,2 1.462,8 2.945,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.