Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 149,6 121,2 270,8
De 25 a 34 anys 377,0 351,3 728,3
De 35 a 44 anys 524,8 488,8 1.013,6
De 45 a 54 anys 544,8 489,0 1.033,8
De 55 anys i més 352,0 301,9 653,9
Total 1.948,2 1.752,2 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.