Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 8,6 43,9 52,5
Indústria 31,4 595,0 626,5
Construcció 13,3 195,6 208,8
Serveis 127,1 2.510,5 2.637,6
No classificables 20,8 154,3 175,1
Total 201,2 3.499,2 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.