Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 19 anys 1.908,4
De 20 a 24 anys 2.343,3
De 25 a 54 anys 20.047,3
De 55 anys i més 15.221,1
Total 39.520,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.