Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 949,0 892,3 1.841,3
De 20 a 24 anys 1.154,4 1.112,4 2.266,8
De 25 a 54 anys 10.077,1 10.039,8 20.116,9
De 55 anys i més 6.791,0 8.003,4 14.794,5
Total 18.971,5 20.047,9 39.019,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.