Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 18.971,5
Dones 20.047,9
Total 39.019,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.