Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Sexe
Espanya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 939,0 883,0 1.821,9
De 20 a 24 anys 1.147,7 1.108,3 2.256,0
De 25 a 54 anys 10.087,6 10.043,3 20.130,9
De 55 anys i més 6.734,5 7.943,4 14.677,9
Total 18.908,8 19.978,0 38.886,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.