Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Espanya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 482,5
Indústria 2.708,0
Construcció 1.626,9
Serveis 11.659,7
Total 16.477,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.