Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 495,0
Indústria 2.523,0
Construcció 943,0
Serveis 12.599,1
Total 16.560,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.