Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93) / Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2008
    Homes     Dones     Total
Agricultura 366,0 116,5 482,5
Indústria 2.014,1 693,9 2.708,0
Construcció 1.517,3 109,7 1.626,9
Serveis 5.103,6 6.556,1 11.659,7
Total 9.001,0 7.476,3 16.477,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.