Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 2019
    Valor
Agricultura 494,1
Indústria 2.526,1
Construcció 946,3
Serveis 12.704,1
Total 16.670,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.