Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Sexe
Espanya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Homes 52,7
Dones 41,7
Total 47,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.