Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sexe / Cursa o no estudis
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 208,1 248,7 456,8
No cursa estudis 1.740,1 1.503,5 3.243,7
Total 1.948,2 1.752,2 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.