Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 19 anys 36,0
De 20 a 24 anys 234,8
De 25 a 29 anys 348,1
De 30 a 34 anys 380,3
De 35 a 39 anys 455,0
De 40 a 44 anys 558,6
De 45 a 49 anys 547,3
De 50 a 54 anys 486,5
De 55 a 59 anys 387,8
De 60 a 64 anys 228,3
De 65 anys i més 37,8
Total 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.