Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Cap assalariat 1.247,9
Un assalariat 1.005,0
Dos assalariats 605,6
Tres assalariats i més 87,1
Total 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.