Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 37,8 36,6 37,3
No assalariats 44,1 43,6 44,0
Total 39,1 37,7 38,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles