Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2004
    Valor
Agricultura 3.016,9
Indústria 27.212,8
Construcció 13.251,8
Serveis 67.353,3
Total 110.834,8
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles