Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2020
    Valor
Agricultura 1.482,8
Indústria 18.469,8
Construcció 5.978,6
Serveis 69.846,9
Total 95.778,1
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles