Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 41,6
Dones 36,6
Total 39,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles