Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 36,7
De 25 anys i més 40,1
Total 39,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles