Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 1999
    Valor
Assalariats 38,5
No assalariats 44,6
Total 39,7
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles