Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 356,2
De 25 a 34 anys 794,4
De 35 a 44 anys 677,6
De 45 a 54 anys 536,2
De 55 a 64 anys 248,5
Total 2.612,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles