Enquesta trimestral de cost laboral M

Motiu pel qual no hi ha vacants
Sector d'activitat
Catalunya. 2n. trimestre del 2018
 No es requereix
cap altre treballador
 Elevat cost
de contractació
 Altres motius    Total
Indústria95,942,261,80100,00
Construcció96,023,670,30100,00
Serveis95,962,421,61100,00
Total95,962,521,52100,00
Unitats: Distribució percentual dels motius pels quals les unitats no tenen vacants.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 2n. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 5.3
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
 (+) Nombre de vacants T
 Motiu pel qual no hi ha vacants T
 Sector d'activitat T
 Grandària de les unitats T
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 18 de setembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: