Skip to main content

855 — Altres activitats d'educació

  Aquest grup comprèn:

  • La formació i educació contínua de caràcter general per motius de professió, afició o desenvolupament personal.
  • Les instal·lacions i escoles que ofereixen classes, particulars o en grup, d'activitats esportives, idiomes, formació relacionada amb les belles arts, el teatre i la música, o altres tipus d'ensenyament o formació especialitzada no classificada en altres apartats.

  Aquest grup no comprèn:

  • L'educació preprimària (vegeu 8510).
  • L'educació primària (vegeu 8520).
  • L'educació secundària (vegeu 853).
  • L'educació postsecundària (vegeu 854).

  Short tag proposal

  Altres activitats d'educació

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  855 Otra educación
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  855 Other education