Skip to main content

10 — Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba

    Short tag proposal

    Extracció i aglomeració antracita,hulla,lignit i torba

    Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

    01 Indústries extractives, petroli i energia