Skip to main content

1*355 — Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció d'imatge i so. Enregistrament de discos i cintes magnètiques