Skip to main content

1*48 — Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques

    Short tag proposal

    Transformació del cautxú i de matèries plàstiques

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1