Skip to main content

1323 — Directors gerents de centres sanitaris

  Els directors gerents de centres sanitaris planifiquen, organitzen, dirigeixen, controlen i coordinen serveis mèdics i de salut en hospitals, clíniques, organismes de salut pública i organitzacions similars.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Orientar i gestionar globalment el servei, la instal·lació, l'organització o el centre.
  • Dirigir, supervisar i avaluar les activitats professionals del personal mèdic, d'infermeria, tècnic, administratiu, de serveis, de manteniment i d'altres àrees.
  • Definir objectius i criteris d'avaluació o operatius per a les unitats que gestionen.
  • Dirigir o realitzar la selecció, contractació i formació del personal.
  • Desenvolupar procediments, polítiques i normes d'aplicació i supervisió per al personal mèdic, d'infermeria, tècnic i administratiu.
  • Supervisar l'ús de serveis de diagnòstic, llits per a interns, instal·lacions i personal a fi d'assegurar l'ús efectiu dels recursos i avaluar la necessitat d'augmentar el personal, l'equipament o els serveis.
  • Controlar operacions administratives com ara la planificació del pressupost, l'elaboració d'informes i les despeses en subministraments, equips i serveis.
  • Establir relacions amb altres prestadors, juntes i òrgans de finançament de serveis de sanitat i benestar per tal de coordinar la prestació d'aquests.
  • Assessorar organismes públics sobre mesures de millora dels serveis i instal·lacions de salut i benestar.
  • Representar l'organització en negociacions i convencions, seminaris, audiències públiques i fòrums.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Administradors d'instal·lacions sanitàries
  • Caps d'infermers
  • Directors de centres sanitaris
  • Directors de serveis sanitaris
  • Directors gerents de centres sanitaris

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors de serveis socials per a persones grans (vegeu 1324)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors gerents centres sanitaris

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  1342 Directors de serveis de salut
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  1323 Directores-gerentes de centros sanitarios
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  1342 Health services managers