Skip to main content

1709 — Gerents d'altres empreses sense assalariats

  Aquest grup primari inclou els gerents d'empreses sense assalariats no classificats en el subgrup 170 «Gerents d'altres empreses sense assalariats».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les persones que dirigeixen empreses, sense assalariats, d'activitats educatives, sanitàries, recreatives, culturals o esportives i que també en planifiquen, dirigeixen i coordinen les tasques.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autònoms per exercir les tasques pròpies de l'empresa.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses d'activitats culturals sense assalariats
  • Gerent d'empreses d'activitats educatives sense assalariats
  • Gerent d'empreses d'activitats recreatives sense assalariats
  • Gerent d'empreses de serveis de sanitat sense assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats recreatives (1129)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Gerents d'altres empreses ncaa sense assalariats

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  1319 Gerents d'altres empreses