Skip to main content

1501 — Directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives

  Els directors i gerents d'empreses d'activitats recreatives, culturals i esportives planifiquen, organitzen i controlen les activitats d'establiments que presten serveis esportius, artístics, teatrals i altres de recreatius i d'oci.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i organitzar la varietat i combinació dels serveis d'entreteniment, d'oci i culturals i dels programes de gimnàstica i d'esports que ofereixi el centre.
  • Vetllar perquè les instal·lacions es mantinguin netes i en bon estat.
  • Mantenir-se al dia de les noves tendències i dels canvis en les arts creatives i organitzar produccions teatrals i actuacions de bandes i orquestres.
  • Assessorar sobre les instal·lacions disponibles i fer publicitat dels actes, espectacles i activitats.
  • Comprovar i custodiar els rebuts de caixa i fer comprovacions regulars de les existències.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Planificar i dirigir el treball diari.
  • Controlar la selecció, supervisió i rendiment del personal.
  • Vetllar pel compliment dels reglaments sobre salut i seguretat.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerents de casinos
  • Gerents de centres esportius
  • Gerents de parcs d'atraccions
  • Gerents de parcs temàtics
  • Gerents de sales cinematogràfiques
  • Gerents de sales de billar o sales de jocs
  • Gerents de sales teatrals
  • Gerents d'escoles d'equitació

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerents de biblioteques (vegeu 1329)
  • Gerents de galeries d'art (vegeu 1329)
  • Gerents de museus (vegeu 1329)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors i gerents empreses culturals, esportives