Skip to main content

954 — Peons de la pesca, l'aqüicultura, forestals i de la caça

  Short tag proposal

  Peons pesca, aqüicultura, forestals i de la caça

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  944 Peons forestals
  945 Peons pesquers
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  921 Peons agropecuaris, pesquers i forestals 4
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  921 Agricultural, forestry and fishery labourers 4