Skip to main content

1127 — Directors de departaments d'operacions d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses

  Els directors de departaments d'operacions d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats d'una empresa que ofereixi serveis de mediació financera i altres serveis exteriors a les empreses, sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de prestació de serveis a empreses com ara serveis de banca, assegurança, gestió immobiliària, processament de dades, estudi de mercats, comptabilitat, arquitectura, enginyeria, neteja d'edificis, assistència i anàlisis tècniques, publicitat o embalatge de mercaderies.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment dels programes.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de serveis a altres empreses
  • Director de departament d'operacions d'empreses intermediàries
  • Director de sucursal bancària

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats (1405)
  • Gerent d'empreses de serveis financers i bancaris amb menys de deu assalariats (1405)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. empresa serveis a altres empreses

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18